کانون راه آهن شمالرب استان زنجان

کانون راه آهن شمالغرب  استان زنجان در سال 1380 با تعداد 75 نفر عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- آقای عزت اله جهان آرا  رئیس هیئت مدیره

2-آقای احد باره مهر مدیر عامل

3- آقای نادر تاجبخش نایب رئیس

4- آقای احمد آزرخش عضو هیئت مدیره

5 - خانم شمسی مهری عضو هیئت مدیره

6- آقای علی بولحسنی بازرس

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 620 نفر میباشد

اهم اقدامات انجام شده توسط این کانون عبارت است از:

1 - پرداخت وام ضروری به بازنشستگان

2- مسافرتهای دولتی و درون کانونی

3- امور رفاهی در حد توان کانون

4- انجام امور مربو ط در صورت احقاق حق بازنشستگان و انجام مکاتبات لازم

شماره های تماس کانون : 33320099


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۲۲:۳۸