کانون استانداری

کانون استانداری استان زنجان در سال 1382  با تعداد 140نفر عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- آقای سعید حسینی رئیس هیئت مدیره

2-  خانم نیمتاج مقدادی بازرس

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 225 نفر میباشد

اهم اقدامات انجام شده توسط این کانون عبارت است از:

1 - پرداخت وام ضروری به بازنشستگان

2- مسافرتهای دولتی و درون کانونی از جمله زیبا کنار و سرعین و اردبیل

3 - تهیه کارت استخر

4- امور رفاهی در حد توان کانون

5- انجام امور مربو ط در صورت احقاق حق بازنشستگان و انجام مکاتبات لازم

6- برگزاری جشن و مراسم های مختلف

شماره های تماس کانون :33331010

آدرس کانون : ساختمان استانداری زنجان