کانون بازنشستگان جهاد کشاورزی

کانون بازنشستگان جهادکشاورزی استان زنجان در سال 1381با تعداد 200نفر عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- آقای اکبر مرادخانی  رئیس هیئت مدیره

2-آقای .احمد امیراسلانی  نایب ریس

3- اعضای هیت مدیره سید جلال مجتهدی

4- آقای سید حکیم صفو ی

5- آقای مجتبی مهدی خانی

6 - سعید محمدی یگانه بازرس

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 500 نفر میباشد                                                                           

اهم اقدامات انجام شده توسط این کانون عبارت است از:

1 - پرداخت وام ضروری به بازنشستگان

2- مسافرتهای دولتی و درون کانونی

3 - کتابخانه

4- امور رفاهی در حد توان کانون

5- انجام امور مربو ط در صورت احقاق حق بازنشستگان و انجام مکاتبات لازم و عیادت از بازنشستگان بیمار و از کار افتاده

شماره های تماس کانون :33137185 و 33453400


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۲۲:۴۱