کانون بازنشستگان شهرستان ابهر

کانون بازنشستگان شهرستان ابهر در سال 1376  با تعداد 70نفر عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- آقای ذکریا نظم ده  رئیس هیئت مدیره

2-آقای محمد ملک قصابی مدیر عامل

3- آقای عبدااله حسنی عضو هیئت مدیره

4- آقای یوسف باقری وند عضو هیئت مدیره

5- آقای عبدالحسین عوض محمدی عضو هیئت مدیره

6- آقای محمدحسین جوادی عضو هیئت مدیره

7 - خانم فاطمه حاجی خانی  ، بازرس

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 1438 نفر میباشد                                                                           

اهم اقدامات انجام شده توسط این کانون عبارت است از:

1 - پرداخت وام ضروری به بازنشستگان

2- مسافرتهای دولتی و درون کانونی

3 - کتابخانه

4- امور رفاهی در حد توان کانون

5- انجام امور مربو ط در صورت احقاق حق بازنشستگان و انجام مکاتبات لازم

شماره های تماس کانون : 3576768


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ۲۲:۴۲