کانون آموزش وپرورش استان زنجان در سال 1383  با تعداد 3000 عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- آقای دویران   رئیس هیئت مدیره

2-آقای محمد رحیم صمدزاده مدیر عامل

.....

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 5000 نفر میباشد

اهم اقدامات انجام شده توسط این کانون عبارت است از:

1 - پرداخت وام ضروری به بازنشستگان

2- مسافرتهای دولتی و درون کانونی

3 - کتابخانه

4- امور رفاهی در حد توان کانون

5- انجام امور مربو ط در صورت احقاق حق بازنشستگان و انجام مکاتبات لازم

شماره های تماس کانون : 33331010

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۲۵