مدیریت بازنشستگی کشوری استان زنجان

kjh

مدیریت زنجان

شماره تلفن تماس :

33460710 ،33460720 ،33460730 با داخلی 3

از بازنشستگان عزیز خواهشمند است اگر مطالبی که نیاز می دانید در سایت پایش درج شود،  مطالب خود را به شماره فاکس 33460700 ارسال فرمائید .

بیات منفرد  


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ آبان ۱۳۹۶ ۱۱:۴۷