• تست
 • تصویر

اخبار

 • مسابقه ورزشی تیراندازی با تنفگ بادی بازنشستگان استان زنجان خرداد 1398
  مسابقه ورزشی تیراندازی با تنفگ بادی بازنشستگان استان زنجان خرداد 1398
 • همایش آموزش کشت گیاههان دارویی
  همایش آموزش کشت گیاههان دارویی
 • برگزاری دومین جشنواره ورزشی استان زنجان
  برگزاری دومین جشنواره ورزشی استان زنجان
 • همایش تغذیه سالم
  همایش تغذیه سالم
  همایش تغذیه سالم
  به همت صندوق بازنشستگی کشوری و سفیران هشت گانه سلامت استان زنجان
 • فعالیت خانه امید
  فعالیت خانه امید
  فعالیت خانه امید
  بازنشستگان برای دریافت فیش و حکم از انتیرنت
Loading